Contact Us

บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด หรือ บริษัท สยามยามาฮ่า แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ตอนนั้น โดยมีสำนักใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 81 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากการดำเนินกิจการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ตามคำขวัญที่ว่า "ยามาฮ่า สินค้าคุณภาพ" ทำให้การดำเนินธุรกิจของทางบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยมีการขยายจุดจำหน่ายในรูปแบบตัวแทนจำหน่ายและการเพิ่มจำนวนสาขาของบริษัทฯเอง โดยมีมากกว่า 30 แห่ง ครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน จึงทำให้ผู้ ที่มีความต้องการรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า สะดวกในการได้มาครอบครอง ในการนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้เปิด บริษัท เอส วี ร่วมทุน จำกัด ให้ดำเนินการเป็น บริษัทให้เครดิตทางการเงิน แก่ บุคคลที่ปฎิบัติตามข้อตกลง และสัญญาที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและ นิติบุคคล และเมื่อปี 2551 ทางบริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด ยังได้รับการแต่งตั้ง จาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้เป็นผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบิ๊กไบค์ แต่เพียงผู้เดียวในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

aboutus

บ.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด 

ที่ตั้ง :119-123 (สี่แยกกลางเวียง) ถ.พระปกเกล้า
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์: (053) 327270-9 เบอร์แฟกซ์ :(053) 416873 

 

pic02